Původ tvůrců stromoskopu

Byli odvážní, vášniví a smylní. Dbali na svůj vzhled, ale neuměli psát. Díky své naivitě a nedostatku taktiky neúspěšně naráželi na perfektní římskou strategii. Antickými národy vždy podceňováni a vykreslováni jako barbaři bez kouska vzdělání. To vše byli Kelti, jež věřili v mnohem méně hmatatelnější sílu než jakokoli jiné kmeny před nimi i po nich. Hluboce zakořeněné spojení se zemí je přirozeně táhlo k lásce vůči jakékoli flóře. Stromy, štědří dárci obživy, nesly ovšem nejvyšší důležitost. Logika se tedy u tohoto národa vyskytovala už v ranném stádiu jejich existence.
 

Důležitost divokých bojovníků

keltském horoskopu můžeme spatřit zarytost lidí obývajících Jižní Čechy, Německo, Francii, Rakousko a dokonce část Švýcarska, jak je řečeno v nejstarších záznamech. Nehodlali ustoupit v žadné situaci. Ani i když jiné národy považovali jejich životní styl za bázlivý. Proto se nebáli vyjadřovat své spojení k přírodě právě jejím uctíváním. Pokud musel být nějaký strom poražen, docházelo předtím k ceremonii rozloučení a poděkování. Tento lid nebral nic jako samozřejmost. Kde se nám tato schopnost vytratila?